Minskat värde i stiftelser

De senaste årens börsnedgång har lett till en rejäl minskning av värdet på de svenska stiftelserna. Ofta är stiftelserna bildade för forsknings-ändamål, men i flera fall är det svenskarnas pensioner det handlar det om.
Värdet på exempelvis Telias pensions-stiftelse minskade med en femtedel, eller drygt 3 miljarder kronor, mellan åren 1999 och 2001. SE-Bankens pensionsstiftelse föll med 26 procent eller 6,6 miljarder kronor, mellan åren 1999 och 2001, medan dom Teliaanställdas pensionsstiftelse gick till baka med 20 procent eller 3,2 miljarder kronor. Enligt Mikael Wiman, som övervakar pensionsstiftelserna på länsstyrelsen i Stockholm, kommer börsnedgången att synas i fler stiftelsers årsredovisningar framöver. I länsstyrelsernas plåtskåp runt om i Sverige finns tusentals akter över landets registrerade stiftelser. Många är bildade för att stödja forskningen, men dom största är ofta pensionsstiftelser. Telias Pensionsstiftelse var efter den kraftiga börsuppgången år 1999 värd hela 16,7 miljarder kronor, men efter de senaste årens börsfall har värdet på de Teliaanställdas pensioner rasat med drygt 3 miljarder kronor, eller 20 procent. För tre år sen var hela 70 procent av Teliastiftelsens totala tillgångar investerade i aktier, och länsassessor Mikael Wiman, som övervakar de stiftelser som är registreraade i Stockholm, räknar med att fler pensionstiftelser har minskat kraftigt i värde. Den senaste genomgången i länsstyrelsernas databas visade enligt Mikael Wiman att dom svenska stiftelserna för något år sen var värda 266 miljarder, tillgångar som nu minskat betydligt i värde. Exakt hur mycket de har rasat vet vi inte, eftersom årsredovisningarna för fjolåret ännu inte lämnats in, men redan nu är det känt att även SE-bankens blivande pensionärer tillhör förlorarna. Mellan 1999 och 2001 rasade värdet bankens båda stiftelser med en fjärdedel eller 6,7 miljarder kronor.