Ja till två nya vårdnämnder

Efter en tre timmar lång debatt klubbade fullmäktige igår kväll en ny vårdnämndsorganisation för äldreomsorg, handikapp- och individomsorg.
Förslaget las av den borgerliga fempartimajoriteten och innebär att det blir två nämnder mot dagens tre. Den ena ska se vilken vård som behövs och den andra ska se till att det blir gjort.