Mallorcaresor ingen bot för Vara

Sjukskrivningarna fortsätter att öka i Vara kommun, trots att kommunledningen skickat sina drygt 1 200 anställda på kurs till Mallorca. - Tyvärr fortsätter ökningen, säger kvalitetschef Maria Salander i Vara, som är ansvarig för uppföljningen av mallorcaresorna.
Det var i höstas som de kommunanställda fick åka till spanska Mallorca i olika omgångar. Syftet var bland annat att sjukskrivningarna skulle minska. Uppföljningen visar att antalet långtidssjukskrivna blir fler, samtidigt som korttidsfrånvaron minskar. Sjukskrivningar ökar inom skola och barnomsorg, men minskar bland vårdpersonalen. Något trendbrott syns inte än, trots att kommunen lagt ut nästan tio miljoner kronor på mallorcaresorna. - Uppföljningen av resorna har varit lite dålig. Det känns som vi står och stampar på samma fläck, säger Ingalill Nydenfeldt, som jobbar inom äldreomsorgen i Vara kommun.