Väst varnas för Syrienattack i Kinas statsmedier

I Kina kritiserar statsstyrda medier i dag skarpt planer på en attack mot Syrien.

Medierna i Kina, som kontrolleras av regimen, varnar i dag väst för att anfalla Syrien som straff för attacken med kemiska vapen.

"Ingen ursäkt för flyganfall" är ledarrubriken i en tongivande kinesisk tidning, som kritiserarar USA och dess västliga allierade för att agera som domare, jury och bödel.

– Varje militär inblandning i Syrien skulle få mycket allvarliga följder för den regionala säkerheten och gå emot normerna för internationella relationer, skriver China Daily.

Landets utrikesminister säger att Kina är djupt bekymrat över utvecklingen i Syrien, men att en politisk lösning är det enda realistiska alternativet.

En annan tidning, Global Times, som står nära det styrande kommunistpartiet, hävdar att Washington saknar ett tydligt politiskt mål i Syrien. Tidningen tillägger att om USA-ledda flyganfall sker så blir det nödvändigt för Ryssland och Iran att överväga direkt militär hjälp åt Syriens regim.

I stället för flyganfall manar Peking till en "försiktig" hållning i konflikten. Landets utrikesminister stödjer en pågående undersökning av Förenta nationerna, en organisation där Kina är en av fem permanenta medlemmar med vetorätt. Kina och Ryssland väntas inlägga veto i FN:s säkerhetråd mot varje resolution som straffar den syriske ledaren Bashar al-Assads regim.