Hemtjänst i Vänersborg blir hemvård?

Hemtjänsten i Vänersborg i fortsättningen kommer att kallas ”hemvård”, enligt ett förslag från social- och äldreomsorgscheferna.

Skälet är att hemtjänstpersonalen inte bara städar och hjälper till med personlig hygien, utan också utför uppgifter som sjukvården delegerat. Det tydliggörs genom namnet ”hemvård” i stället för ”hemtjänst”, enligt förslaget. På torsdag tar socialnämnden i Vänersborg beslut om namnbytet.