Finland strukturerar om i välfärden

Finlands regering har enats om en långsiktig plan för att banta välfärdssystemet. Det ska ske genom att förmåner försämras och pensionsåldern höjs.

Det hela görs för att behålla ett högt kreditbetyg när ekonomin stannar av och befolkningen blir äldre, rapporterar Yle.  

I ett uttalande säger Finlands regering att den vill höja pensionsåldern med ett och ett halvt år till 2025. Målet är att förlänga hela arbetskarriären med två år, där ett halvt år läggs i början av karriären.  

Föräldraledigheten i Finland ska också förändras för att uppmuntra mödrar att återgå i arbete tidigare.

De finska kommunernas ekonomi ska framöver dessutom styras noggrannare, enligt Yle.

En ny ekonomistyrning ska för kommunerna framöver. Kommunerna väntas framöver presentera ramar för att bedöma intäkter och kostnader.

I kommunernas finns nu ett stort underskott och det ska kommas åt genom att det gallras i de tjänster som kommunerna står för.

Ekot