IPCC ändrar rutiner inför kommande rapport

1:43 min

FN:s klimatpanel IPCC, fick efter sin förra rapport kritik för ett antal uppmärksammade felaktigheter. I arbetet med nästa rapport, som släpps om en månad i Stockholm, har panelen infört nya rutiner för att förhindra, men också kunna hantera eventuella fel.

Syftet med IPCC-rapporterna är att med jämna mellanrum sammanställa läget i klimatforskningen så att världens regeringar har ett gemensamt underlag för att fatta beslut i klimatfrågan. Tusentals forskare är inblandade i arbetet och rapporten granskas i flera omgångar  innan den publiceras. Men bland annat en felaktig uppgift i den förra rapporten, om hur snabbt Himalayas glaciärer kan komma att smälta, ledde 2010 till en våg av kritik mot  IPCC , som framförallt kom att handla om organisationens bristande förmåga att hantera och rätta till fel. Därför har nu panelen fått nya riktlinjer med ett tydligt flödesschema som beskriver hur man ska agera om ett fel upptäcks i rapporten efter publicering. 

– So we have a very simple and straightforward way of dealing with  alleged errors and it even has a kind of flow chart or decision tree, säger IPCC:s kommunikationschef Jonathan Lynn. 

Kritik riktades också mot IPCC för att rapportförfattarna inte tagit alla granskarnas kommentarer tillräckligt ad notam. Även där har en ny rutin införts så att alla kommentarer från de frivilliga externa granskarna måste besvaras av rapportförfattarna. Dessutom ska alla kommentarer och alla svar redovisas offentligt efter att rapporten publiceras, också sådana som inte lett till någon förändring i slutversionen av rapporten. Tanken är att inga expertinvändningar eller kommentarer ska kunna förbises av rapportförfattarna. 

– We publish all the reveiw comments we receive and allt he answers the authors made to those comments so that it is possible now to trace the development of the report. säger Jonathan Lynn på IPCC:s huvudkontor.