Bättre skydd för vikarier

Nu ska det bli stopp för diskriminerande skillnader i anställningsvillkor för deltids- och visstidsanställda. Detta enligt ett lagförslag från regeringen. Lagen ska träda i kraft den 1 juli i år. Pensioner, sjuklöner, utbildning, och lönen är några exempel på områden där diskriminering kan ske, och det vill man alltså förhindra med den nya lagen. Pro Aros personalchef Jan Andersson tycker att förslaget är positivt och att kommunen redan nu tar hänsyn till detta i avtalsförhandlingar.