Linköping

Fler arbetslösa klassas som avvikande

För tjugo år sedan klassades tio procent av de arbetssökande som funktionshindrad av Arbetsförmedlingen, 2011 var motsvarande siffra 25 procent.

Det konstaterar två forskare, en professor i sociologi vid Göteborgs universitet och doktoranden Ida Seing vid Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering vid Linköpings universitet.

De båda har intervjuat specialister på Arbetsförmedlingen, som arbetar just med funktionshinderkodning, och Ida Seing säger att idag räcker det inte med att bara att ha rätt utbildning och relevant arbetslivserfarenhet för att få ett jobb, utan man ska också ha rätt attityd och uppträdande.

Social kompetens, flexibilitet, effektivitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper, och att inte besitta dem i tillräcklig grad kan helt enkelt utgöra ett funktionshinder, enligt de två forskarna.