Lundsberg: Stoppa stängningsbeslutet

1:50 min

Styrelsen för Lundsbergs har överklagat Skolinspektionens beslut och begärt inhibition - tillfälligt stopp - av myndighetens beslut att omedelbart stänga skolan efter det uppmärksammade misshandelsfallet.

I ett pressmeddelande som skickades ut på fredagen och som är undertecknat av styrelsen för stiftelsen Lundsbergs skola skriver man att skolan "begärt inhibition av Skolinspektionens beslut, vilket skulle möjliggöra för skolan att fortsätta sin verksamhet och säkra skolgången för de drabbade eleverna - samtidigt som dialogen med Skolinspektionen om nödvändiga åtgärder fortsätter".

I pressmeddelandet skriver styrelsen att de 170 eleverna vill fortsätta sin skolgång på Lundsberg, vilket framgått av rapporteringen i medierna. Och att skolan inte delar Skolinspektionens uppfattning att elevernas trygghet inte kan garanteras.

I pressmeddelandet meddelas också att valberedningen inom de närmaste dagarna kommer att lämna ett förslag till ny styrelse.

Skolinspektionen hänvisar styrelsens begäran vidare till Förvaltningsrätten som kommer att pröva ärendet.

– Det är naturligt att ett sådant här beslut prövas i domstol. Det är en viktig del i svensk lagstiftning, säger Marie Axelsson, rättschef på Skolinspektionen, i en kommentar.  

Chefsrådman Olle Holmstedt vid Förvaltningsrätten i Göteborg, säger att domstolen har fått veta att Skolinspektionens beslut överklagats, och att det också kommit in en begäran om inhibition. Handlingarna har dock inte kommit in till Förvaltningsrätten.

– Så snart vi får in dem kommer inhibitionsyrkandet att hanteras snabbt och skyndsamt. Vi ska pröva det redan i början av nästa vecka, säger Olle Holmstedt.

Om inhibitionsyrkandet går igenom betyder det att skolan kommer att kunna öppna igen redan under nästa vecka.

Lundsbergs skola kommer sedan att vara öppen som vanligt under tiden som Skolinspektionens beslut prövas.

TT/Ekot