Dags att se över placering av pensionspengar

Den här veckan anländer det orangefärgade kuvertet, med information om premiepensionen, till alla som bor i Örebro län. Ylva Yngvesson, chef för Institutet för Privatekonomi, säger att det finns anledning att se över hur man placerat sina pensionspengar.