Stor brist på psykiatriker

Bristen på psykiatriker inom läns- och regionpsykiatrin i Växjö är mycket stor.
Av 18 psykiatrikertjänster är 6 vakanta, alltså var tredje tjänst. Psykiatrin tar in hyrläkare för att täcka ett par av vakanserna, men det är en kortsiktig lösning som drabbar patienterna, säger sjukhusdirektören Talis Vasko. Patienterna får helt enkelt inte den kontinuitet som de behöver. Dessutom växer köerna till de psykiatriska mottagningarna. Bristen på psykiatriker är stor i hela landet och Landstinget Kronoberg bedriver nu flera rekryteringskampanjer, både i Sverige och utomlands, för att få tag på psykiatriker.