Journalistutbildade har ökat med 400 procent

2:19 min

Antalet examinerade journalister i Sverige har ökat med 400 procent på tio år. Detta samtidigt som mediebranschen befinner sig i sin kanske största kris någonsin. Papperstidningar skär ner i takt med att annonsintäkterna minskar och hundratals människor har förlorat sina jobb.

- Det är ett överskott på journalister, det är en signal vi skickar till högskolor och riksdag. Men utbildningen är sökandestyrd, många vill läsa och då blir det en utbildning, säger Peter Nofors, prognosansvarig på arbetsförmedlingens kultur- och mediasektor

Varje år ser Peter Nofors arbetsmarknaden fyllas av nyutbildade journalister, som får konkurrera med tusentals arbetslösa journalister om ett antal projektanställningar och ett femtiotalfasta journalistjobb.

Konkurrensen om mediajobben beror främst på ett fortsatt överskott av utexaminerade skriver Arbetsförmedlingen i en rapport i juni i år. Och enligt statistik från universitetskanslerämbetet, UK, som Kulturnytt tagit del av, har antalet utexaminerade journalister fyrdubblats under den senaste tioårsperioden.

Vid årsskiftet 2011-2012 examinerades 397 journaliststudenter, att jämföra med 88 studenter 2002-2003. Då omfattas inte de hundratals studenter som examineras från de 17 folkhögskolekurser i journalistik som ges varje år.

Journalisten Björn Häger föreläser på flera av landets medieutbildningar och menar också att utbildningen blivit alltmer sökandestyrd:

- Får man många sökande till en utbildning så ordnar man den. Oavsett arbetsmarknaden och det betyder att nästan alla högskolor har en journalistutbildning, det är lönsamt för högskolan, säger han.

Och det råder ingen brist på sökande till journalistutbildningarma. Enligt Verket för högskoleservice, VHS, sökte i år över 8500 personer någon av landets 32 journalistutbildningar.

Sveriges journalistförbund, som företräder drygt 18.000 av Sveriges journalister, uppger till Kulturnytt att de i likhet med arbetsförmedlingen framfört synpunkter på att det finns så många journalistutbildningar.

För många arbetssökande journalister på samma marknad ger arbetsgivare ökad möjlighet att bland annat hålla lönerna nere. Björn Häger ser också liknande risker med den växande andelen nyutexaminerade:

- Det blir köparens marknad för arbetskraft inom journalistiken , lönerna urholkas när det finna unga människor som är beredda att jobba hur mycket som helst för hur lite som helst, säger han.

Isa Andersson

isa.k.andersson@sr.se