Dialys till Kullbergska

Kullbergska sjukhuset i Katrineholm kan komma att få en egen dialysavdelning redan om ett par år. Det säger Alf Egnerfors, landstingstyrelsens ordförande.
Orsaken till att man väljer att tidigarelägga starten är bland annat att de som måste ha dialys och bor i västra delen av länet tvingas till långa och många resor. Det stora problemet är dock, enligt Alf Egnerfors, att hitta den personal som krävs. Beskedet kom efter landstingstyrelsens sammanträde i går och innebär också att dialysverksamheterna vid Lassaretten i Nyköping och Eskilstuna utvecklas ytterligare.