Blekinge

Rester av läkemedel sprider sig i naturen: "Det är oerhört allvarligt"

2:04 min

Höga halter av ämnet diklofenak, som finns i smärtstillande läkemedel, har hittats i mindre vattendrag i länet. Och att det nu sprider sig i naturen oroar länsstyrelsen.

Tillsammans med Naturvårdsverket har länsstyrelser runtom i landet kartlagt utsläppen av miljögifter i vattnet och provtagningarna visar att diklofenak, som används mot inflammationer och värk, sprider sig allt längre ut i naturen.

Miljökemisten Fredrik Andreasson på Länsstyrelsen Blekinge säger att substansen är ett farligt miljögift och att det är mycket oroande att det sprids ute i naturen.

– Tidigare hittade vi ämnet i närheten av stora reningsverk. Nu finner vi det även ute i landskapet och runt jordbruksbygder, säger han.

Designat att påverka
När en person äter ett läkemedel som innehåller ämnet diklofenak går det genom kroppen, ner i toaletten, genom reningsverket och vidare ut i naturen.

Hur den här typen av ämnen påverkar våra kroppar på lång sikt är det ingen som riktigt vet men klart är att diklofenak är ett ämne som är designat att påverka organismer.

– Långvarig exponering av relativt låga halter miljögifter gör oss sjuka visar forskningen, säger Fredrik Andreasson. 

Blev receptfritt
Att halterna av just diklofenak ökat i naturen kan ha sin förklaring i att läkemedlet för några år sedan blev receptfritt. På bara fem år ökade försäljningen med mer än 650 procent i Blekinge och det kan då vara att vi äter mer som gör att det även kommer ut mer i naturen.

Men det finns saker att göra för att förändra situationen. Bättre reningsmetoder och mer forskning är två av satsningar som Fredrik Andreasson tror kan få ner halterna av läkemedel i naturen. 

– Dessutom behöver vi som privatpersoner se till att vi inte överkonsumerar läkemedel utan bara tar dem när det verkligen behövs, säger han.