Södra vill lagra virke i Flåren men kommunen avvaktar

Ljungby kommun vill ha in fler uppgifter om hur miljön i sjön Flåren skulle påverkas av virkeslagring i sjön.

Det är skogskoncernen Södra som vill lagra stormfällt virke i sjön, men enligt miljöchef Alf Carlsson krävs kompletteringar i ansökan.

Det gäller bland annat att bygga upp ett kontrollsystem för sjön Flåren och de vattendrag nedströms som kommer att ta emot olika slags restprodukter från det lagrade virket, och det för att kunna följa vad som händer med vattnet, säger Alf Carlsson.

Alf Carlsson tror att det kommer att ta flera veckor innan kommunen tar något beslut i frågan.