Stämning efter byggtvist

Ett byggföretag stämmer en kungsbackabo på drygt 200 000 kronor i en tvist om ett husbygge.
Parterna tecknade för knappt två år sen ett avtal på löpande räkning, där byggföretaget hade rätt att få så kallat entreprenörsarvode baserat på procent av kostnader för material. Under byggnationen köpte kungsbackabon in material på egen hand för närmare en och en halv miljon och ville då inte betala något arvode. Men det har enligt byggföretaget inte någon betydelse.