Medieskugga över Norrland

15 min

Sedan i somras pågår demonstrationer i Kallak utanför Jokkmokk. Det är samer och miljöaktivister som protesterar mot ett utländskt gruvbolag som provborrar efter malm mitt i den uråldriga renbetesmarken. Det är en konflikt som har det mesta i nyhetsväg. Starka ekonomiska intressen, polis som bär bort protestanterna och samisk jojk mot bullriga grävmaskiner. Men trots det är det nästan helt tyst i de stora riskmedierna. Det har skrivits mer i flera internationella tidningar än i de stockholmsbaserade riksmedierna.Vad beror medietystnaden och det bristande intresset för konflikten på? Reportrar: Sara Sällström, Lars Truedson och Martin Wicklin