Ask positiv till pilotprojekt trots felaktiga siffror

1:55 min

Ett pilotprojekt som skulle hindra ungdomar från kriminalitet beskrevs som ett succéprojekt. Men det var det inte, visar Kalibers granskning. Justitieminster Beatrice Ask vidhåller ändå att projektet varit lyckat.

Regeringssatsningen och pilotprojektet med sociala insatsgrupper som bland annat ska motverka att unga rekryteras till kriminella gäng har beskrivits av Rikspolisstyrelsen och ministrar som en framgång med remarkabla resultat och modellen ska nu i höst spridas till ett 30-tal kommuner och stadsdelar.

Sveriges Radios Kalibers granskning visar att framgånsbilden vilar på ett bristfälligt underlag och felaktiga siffror.

Justitieminster Beatrice Ask vidhåller att projektet varit lyckat:

– Underskatta inte att man tar tag i problemet med de ungdomar som är allra mest risksbenägna. Vi måste hitta bättre arbetsmetoder och då måste man börja någonstans.

Sociala insatsgrupper innebär att flera myndigheter jobbar gemensamt kring en ungdom som gått med på att sekretessen mellan dem bryts.

I Vivalla i Örebro, ett av pilotområdena, säger polisen Fredrik Malm att han hoppas på modellen, men inte är nöjd med det konkreta utfallet på individnivå hittills.

– Det är klart att jag hade nog hoppats på mer. Man är obotlig optimist och hade önskat att det här var lösningen, men så enkelt kanske inte livet är.

Efter pilotprojektet på tolv platser gick rikspolischef och inblandade ministrar ut med att projektet var en framgång. Rikspolischefen sa att väldigt, väldigt många har slutat begå brott.

I en utvärdering, som Rikspolisstyrelsen beställt, framkom det att det är svårt att tydligt se hur deltagarnas kriminalitet påverkats. Det nämns inte vid presentationen och som ett exempel tog Rikspolisstyrelsen upp Linköping där bara 5 av 17 ungdomar i projektet skulle ha anmälts för nya brott. Kalibers granskning visar att det var fel och att det egentligen var 10 av 17, dubbelt så många.

Tidigare i dag i Ekot sa polisforskningpolisforskningprofessor Johannes Knutsson att det i dag inte finns belägg för att kalla projektet framgånsrikt med att påverka ungdomarnas kriminalitet.

– De kan inte se det, det är inte möjligt som det här är upplagt att kunna säga någonting sådant.

Rikspolischefen vill inte ställa upp på intervju. Anders Hall, chef vid polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen beklagar om siffror blivit fel, men tycker ändå att de kan beskriva projektet såhär:

– Vi fick unga människor med en tungt kriminell historik att i bästa fall avstå från brott eller i annat fall minska sin brottslighet.