Kritik: Sverige har för lite fokus på miljöpolitik

2:31 min

Inför president Obamas Sverigebesök har miljö utpekats som ett ämne han vill prioritera i mötet med den svenska regeringen. Enligt miljöorganisationer och forskare så är den svenska självbilden delvis alltför positiv på miljöområdet.

När det gäller miljöanpassningen av bilismen har Sverige tvärvänt, enligt Mattias Goldman, talesman för organisationen Gröna Bilister:

– Vi backar in i framtiden nu. Vi har varit snabbast i världen på att ställa om från fossilt till förnybart i transportsektorn, och nu är vi snabbast i världen på att backa bandet och ställa tillbaks till fossila dieseltransporter, säger Mattias Goldman.

Vad beror det på?

– Det beror på regeringens politik, det beror på att många har tappat sugen, att vi hade en delvis ganska tuff debatt om biobränslena. Och då, istället för att stå upp för den, och säga att här har Sverige en tydlig inriktning, biobränslen har sina problem, men det är en väldig möjlighet så backar man hem och har nu kopierat det övriga Europa har gjort, alltså en hög andel dieselbilar. Och det skapar inga jobb i Sverige.

Flera bedömare menar att Sverige taggat ner ambitionerna för miljöpolitiken. Klimatfrågan finns inte med i statsministerns retorik som för några år sedan. Sverige har inte skrotat överblivna utsläppsrätter, frågan om att minska sjöfartens svavelutsläpp vållade intern strid i regeringen och allt mer gods transporteras med lastbil - det är några exempel.

Naturskyddsföreningen nämner flera länder som har gått längre än Sverige: Norge när det gäller elbilar, Danmark ifråga om vindkraft och Tyskland har mer gynnsam utveckling för solceller än Sverige.

Johan Kuylenstierna som är vd för miljöforskningsinstitutet SEI (Stockholm Environment Institute) tycker också att Sverige borde anstränga sig mer på energiområdet:

– Eftersom vi har så pass mycket energi och så god tillgång, skulle vi våga experimentera med andra former av energi. till exempel solenergi, vindkraft och så vidare. Vi gör det visserligen, och vi gör det i samarbete med andra. Men jag skulle gärna se att vi var mer proaktiva, säger Johan Kuylenstierna.

Ett annat exempel är storstädernas trafikplanering.

– Vi bygger just nu väldigt, väldigt mycket. Vi hävdar att vi har en stark miljöprofil, och vi har det i vissa sammanhang. Men det finns delar där åtminstone jag tycker att vi inte är tillräckligt proaktiva. Och då tänker jag på kollektivtrafiken.

Men Johan Kuylenstierna tycker också att Sverige har förtjänat sitt goda rykte för koldioxidskatten och för sin kemikaliepolitik. Och Mattias Goldmann på Gröna Bilister säger att för bästa effekt, ska ett litet land som Sverige fokusera på sådant som andra kan ta efter:

– Små länder som Sverige behöver hitta en tydlig nisch för att det ska göra någon skillnad klimatmässigt. Om vi minskar vår klimatpåverkan på samma sätt som alla andra, ja då har det väldigt liten betydelse. Men minskar vi vår klimatpåverkan på ett sätt som andra kan ta efter, då får världen just den förebild som man behöver, säger Mattias Goldmann.