Besviken skogsägare anordnar öppet möte

Regeringens åtgärdspaket efter stormen har mött bitter kritik. Småländska skogsägare menar att regeringens stödpengar går till mellanhänder, som redan tjänar stora pengar på stormen, istället för till skogsägarna själva. Därför har skogsbrukaren Willy Uvebrandts tagit initiativ till ett öppet möte om det här i Södra Ljunga bygdegård utanför Ljungby på tisdag kväll. Också makthavarna ska lyssna till kritiken. Beslutsfattare från skogskoncernerna, skogsvårdsstyrelsen och en riksdagsman har anmält sig till mötet.

Regeringen har lovat en dryg miljard kronor för att få ut det stormfällda virket ur skogen. Men bara en tredjedel ska gå direkt till skogsägarna, i form av skattelättnader på ungefär 10 kr per kubik virke. Resten, minst 700 mkr, går till sänkta dieselskatter för skogsmaskiner, lagring av virket och andra transportkostnader. Till mellanhänder som nu sitter med alla trumf på hand, säger Willy Uvebrandt som har krävt att regeringen istället inför ett direktbidrag på 50 kronor per kubik trä som skogsägarna fraktar ut till väg.