Ungdomssatsning inte så framgångsrik som polisen påstått

1:24 min

Regeringssatsningen och pilotprojektet med sociala insatsgrupper - som bland annat ska motverka att unga rekryteras till gäng - och där Uppsalastadsdelen Gottsunda varit med - har beskrivits av Rikspolisstyrelsen och ministrar som en framgång med remarkabla resultat. En granskning som P4 Uppland gjort i samarbete med Sveriges Radios Kaliber visar att framgångsbilden vilar på ett bristfälligt underlag - och felaktiga siffror.

Johannes Knutsson, professor i polisforskning säger att det inte finns belägg för att kalla projektet framgångsrikt.

– Att skriva på det här sättet är inte seriöst. "Vi ser att vårt arbete har gjort skillnad.... " De kan inte se det - det är inte möjligt att kunna säga något sånt.

Sociala insatsgrupper innebär att flera myndigheter jobbar gemensamt kring en ungdom - som gått med på att sekretessen mellan dem bryts.

Efter pilotprojektet på tolv platser gick Rikspolischef och inblandade ministrar ut med att projektet var en framgång. Rikspolischefen sa att väldigt-väldigt många har slutat begå brott.

Att en utvärdering som Rikspolisstyrelsen beställt kommit fram till att det är svårt att tydligt se hur deltagarnas kriminalitet påverkats nämns inte vid presentationen - och som ett exempel på resultaten tog Rikspolisstyrelsen upp Linköping - där bara 5 av 17 ungdomar i projektet skulle ha anmälts för nya brott. Kalibers granskning visar att det var fel och att det egentligen var 10 av 17, dubbelt så många.

Rikspolischefen vill inte ställa upp på intervju - Anders Hall är chef vid polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen:

– Om det i efterhand visat sig att det fanns fel i det sifferexemplet så är det naturligtvis olyckligt.

Hur väl tycker du att de siffror vi redovisade - beskriver hela pilotprojektet?

- Jag tycker att de i allt väsentligt ger en rättvisande bild av pilotprojektet. Erfarenheten var att vi fick unga människor med en tungt kriminell historik att i bästa fall avstå från brott eller i annat fall minska sin brottslighet.