Linköping

Bristfälligt underlag bakom "lyckat" pilotprojekt

1:27 min

Projektet med sociala insatsgrupper var inte alls så lyckad som rikspolisstyrelsen hävdade för ett år sedan. Det visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. De siffror som presenterades hämtades från Linköpingpolisen som deltog i pilotprojektet men var helt felaktiga.

Regeringssatsningen och pilotprojektet med sociala insatsgrupper som bland annat ska motverka att unga rekryteras till kriminella gäng har beskrivits av Rikspolisstyrelsen och ministrar som en framgång med remarkabla resultat och modellen ska nu i höst spridas till ett 30-tal kommuner och stadsdelar.

Sociala insatsgrupper innebär att flera myndigheter jobbar gemensamt kring en ungdom, som gått med på att sekretessen mellan dem bryts.

Efter pilotprojektet på tolv platser gick rikspolischef och inblandade ministrar ut med att projektet var en framgång. Rikspolischefen sa att väldigt många har slutat begå brott.

I en utvärdering, som Rikspolisstyrelsen beställt, framkommer det att det är svårt att tydligt se hur deltagarnas kriminalitet påverkats. Det nämns inte vid presentationen. Som ett exempel på resultaten tog Rikspolisstyrelsen upp Linköping, där bara 5 av 17 ungdomar i projektet skulle ha anmälts för nya brott.

Kalibers granskning visar att det var fel och att det egentligen var 10 av 17, dubbelt så många.

Rikspolischefen vill inte ställa upp på intervju. Anders Hall är chef vid polisavdelningen på Rikspolisstyrelsen:

– Om det i efterhand visat sig att det fanns fel i det sifferexemplet så är det naturligtvis olyckligt.

Hur väl tycker du att de siffror vi redovisade beskriver hela pilotprojektet?
– Jag tycker att de i allt väsentligt ger en rättvisande bild av pilotprojektet. Erfarenheten var att vi fick unga människor med en kriminell historik att i bästa fall avstå från brott eller i annat fall minska sin brottslighet.