Felaktiga siffror bakom satsning på kriminella ungdomar som startar i Trollhättan i höst

Trollhättan är en av 30 kommuner i landet som i höst satsar på så kallade sociala insatsgrupper för att hindra ungdomar att hamna i kriminalitet. När pilotprojektet löpte ut förra hösten talades om "remarkabla resultat" och att "nästan alla har ändrat sin livsstil", men när P1-programmet Kaliber granskar resultaten framkommer en helt annan bild.

Sociala insatsgrupper är den största riktade insatsen mot ungdomsbrottslighet på många år och innebär att flera myndigheter, polisen, socialen, skolan med flera tar ett gemensamt grepp om individer på glid.

När Johannes Knutsson, professor i polisforskning på Politihögskolen i Oslo, kommenterar resultaten från pilotprojektet i Linköping, så menar han att det inte går att dra några säkra slutsatser från dem:

– Att skriva på det sättet, det är ju inte seriöst. Får jag läsa högt? När man skriver: ”Vi ser att vårt arbete har gjort skillnad. Bland de ungdomar som tackade ja till att delta finns flera som helt avhållit sig från kriminalitet under projekttiden”. Det är inte seriöst. De kan inte se det. Det är inte möjligt som det här är upplagt att se någonting sånt.

Alla verkar överens om att det är bra om polis och socialen samarbetar?

­– Ja, det är väl bra. Men fortfarande vet vi ju ingenting om substansen – samarbete är inget mål i sig – det är ju vad samarbetet utmynnar i som är det centrala.