Småland

Gravida bör vaccinera sig mot influensa enligt nya råd

1:38 min

När årets kampanj för influensavaccinering drar igång senare i höst kommer också gravida att räknas in bland de olika riskgrupper som bör erbjudas vaccinering. Detta enligt nya råd från Socialstyrelsen.

När nu influensvaccin till gravida rekommenderas är det efter att det varit en tvistefråga under lång tid, säger Arne Runehagen, smittskyddsläkare i Växjö.

– Det här har diskuterats i många år, USA har haft med gravida i gruppen som rekommenderas vaccinering under lång tid. Vid pandemin 2009 vaccinerade vi även gravida, men det skyddet har nu försvunnit när det gått några år.

Det har rått återhållsamhet när det gäller både vaccinering och medicinering till gravida och ställts långtgående krav på bland annat långvarig användning för att komma med på den så kallade A-listan.

– Däremot har vi alltid gett vaccin till gravida i någon riskgrupp, till exempel gravida med någon hjärt- eller lungsjukdom.

Så kallade levande vaccin, där smittämnet som tillförs kroppen lever och då ger en lindrig infektion, som till exempel vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund, ges inte till gravida för de kan skada fostret.

Arne Runehagen förväntar sig nu att många gravida vaccinerar sig mot influensan.

– Vi hoppas ju det. Graviditeten trycker ner immunförsvaret så mamman riskerar ju att få en allvarligare infektion av influensan. I slutet av graviditeten när magen är stor och trycker upp är det ju också mycket jobbigt om man får en lunginflammation efter en influensa.