Trots satsning fortsätter unga med kriminalitet

2:19 min

Projektet med sociala insatsgrupper i Gottsunda i Uppsala som ska förebygga gängrekrytering och få unga att hoppa av, har inte utvärderats och Upplandsnytts granskning visar att nästan alla deltagare anmälts för nya brott under de två år projektet pågått.

Jale Poljaverius, närpolischef för Uppsala-Knivsta vid Uppsalapolisen, tycker ändå att arbetssättet är bra.

– Jag tycker att det här är ett ultramodernt verktyg från polisens sida där vi kompletterar det traditionella arbetet.

Vad har det gett konkret i Uppsala?

– Nu kanske jag nu kanske jag sticker ut hakan, men det är bara att titta på Husbykravallerna, det har vi inte haft i Uppsala. Det beror inte bara på det här. Men att det är en del av det, definitivt, ja.

Sociala insatsgrupper innebär att flera myndigheter jobbar gemensamt och riktat kring en ungdom som gått med på att sekretessen mellan dem bryts.

I Gottsunda har totalt 17 personer mellan 17 och 25 varit med.

Elva andra platser i landet var med i pilotprojektet och Rikspolisstyrelsen och ministrar har beskrivit det som en framgång med remarkabla resultat.

I den granskning som Kaliber gjort i samarbete med P4 Uppland, och som vi berättade om igår, kritiserades det starkt av Johannes Knutsson, professor i polisforskning som menar att inte finns belägg för att kalla projektet framgångsrikt.

I vår granskning har vi bland annat begärt ut och tittat på om de som deltar i social insatsgrupp i Gottsunda anmälts för nya brott under tiden de varit med.
Vi kan se uppgifter från 11 avidentifierade personer.

Under tiden de har social insatsgrupp har 10 av de 11 anmälts för nya brott.

Det är socialtjänsten som håller i de sociala insatsgrupperna.Där tycker man det sammantaget varit en positiv erfarenhet av utökat samarbete med polis och andra, man är däremot inte lika tvärsäkra på att det redan går att se effekter av samarbetet för deltagarna.

När det gäller att en klar majoritet av deltagarna återfaller i brott tycker socialtjänsten det är väntat, eftersom de jobbar med en svår grupp som har hög risk för återfall.

Jale Poljarevius vid polisen ser gärna att metoden blir permanent och kan omfatta hela stan.

– Man kan inte tro att ett för dem normalt leverne slutar bara för att de går med i ett projekt utan det här handlar om tålamod och uthållighet.

Kommer man åt de tyngsta i Gottsunda?

– Svårt att säga. Om de här säger att de inte vill medverka kan vi inte göra så mycket. Men vi måste kunna komma med ett sånt här erbjudande.

Projektet pågår till årsskiftet. Om det sen blir en fortsättning är upp till politikerna i Uppsala kommun.