Skåne

Ny metod ska hjälpa kriminella unga - men osäkert om den fungerar

1:57 min

I höst ska fler skånska kommuner börja arbeta med så kallade sociala insatsgrupper som ska hjälpa kriminella ungdomar att bryta med sin livsstil. Men det är osäkert om metoden verkligen fungerar.

Satsningen på sociala insatsgrupper har framställts som en framgång. För två år sedan var stadsdelen Hyllie i Malmö en av tolv kommuner i landet som började arbeta med metoden, som ska hjälpa kriminella ungdomar att ta sig ur kriminaliteten.

– Det är en svår uppgift. Det är svårt att få dem bort från kompisgäng där en viss form av kriminalitet är ingjuten, så att säga. Jag är rätt nöjd om man på något sätt kan få bort en ungdom från kriminalitet, säger Victor Eriksson, polis i Malmö som jobbar i närpolisområde Söder och som arbetar med de sociala insatsgrupperna i Hyllie.

I Hyllie har nio ungdomar deltagit i satsningen. De har gått med på att polisen, socialtjänsten och andra myndigheter sinsemellan får prata om sekretessbelagda uppgifter om dem. Tanken är att det blir enklare att hjälpa ungdomarna om myndigheterna samarbetar bättre.

Målet är att ungdomarna ska bort från kriminaliteten, men det är osäkert om man har lyckats med det. Av de nio ungdomar som deltog, misstänktes sex för nya brott under projekttiden och tre efter att projektet hade avslutats.

Men myndigheterna är nöjda med att deras samarbete blivit enklare och med att kontakten med ungdomarna blivit bättre - och man upplever att det har gett resultat. Det kan man inte lita på, tycker professor Johannes Knutsson på polishögskolan i Oslo. Det finns till exempel ingen jämförelse gjord för hur det har gått för kriminella ungdomar som inte fått hjälp i sociala insatsgrupper.

– Det finns så pass väl dokumenterat från forskningslitteraturen att upplevelser kan man inte lita på. Du måste ha mycket strikta bedömningskriterier för att kunna säga någonting, säger Johannes Knutsson.

I hela landet har 91 ungdomar deltagit i projektet, i Skåne även i Lund. Satsningen anses som så lyckad att sociala insatsgrupper i höst ska börja användas i alla stadsområden i Malmö och även i Eslöv, Hörby, Höör och Helsingborg och ytterligare 18 kommuner i landet. Trots att det är osäkert om metoden verkligen fungerar eller inte, tycker polisen Victor Eriksson i Malmö att den är bra.

– Just nu är det den metod som fungerar bäst mot den här målgruppen, säger han.