Gotländsk lärare dömd för ringa misshandel

Gotlands tingsrätt har dömt en lärare vid Säveskolan till 60 dagsböter för ringa misshandel av en elev. Händelsen inträffade när läraren sa åt eleven att han inte fick röka där han stod, vilket också andra lärare tidigare sagt till honom.

När eleven inte lydde tog lärare tag i hans hand och ryckte åt sig cigaretten. Eleven hävdar att han då fick en brännskada i handen, men tingsrätten anser att läraren inte haft uppsåt att orsaka brännskadan.

Därför döms han bara för att ha orsakat smärta genom att ta tag i elevens hand och böja upp den på hans rygg, vilket bedöms som ringa misshandel.

Tingsrätten anser att det inte rört sig om en allvarlig kränkning och säger därför nej till krav på skadestånd och ersättning för sveda och värk. Däremot ska läraren betala avgift till brottsofferfonden.