Nu öppnas ännu en grav i jakten på Ladulås

6:20 min

Det är nu klart med nytt tillstånd för att söka vidare efter Magnus Ladulås kvarlevor i Riddarholmskyrkan i Stockholm. Tidigare har två gravar öppnats framme vid koret i kyrkan, men de visade sig inte vara Ladulås gravplats.

Det är Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och hovet som beviljat tillståndet om en ny gravöppning.

– Mitt emellan gravutrymmena finns en yta som inte genomsökt. Det blir ny kunskap om hur koret är uppbyggt oavsett om vi hittar honom eller inte, säger Arkeolog Maria Wretemark på Västergötlands museum som kommer leda arbetet.

– Om vi inte hittar honom får vi nog utgå från att han försvunnit på någit sätt, men att att han begravdes här på 1200-talet.

Det är Statens fastighetsverk, Riksantikvarieämbetet, länsstyrelsen och hovet som beviljat tillståndet om en ny gravöppning.