Kommentar: Fokus på pensionärerna inför valet

2:02 min

Dagens besked gör att fokus inför valet nästa år hamnar på pensionärerna och debatten om klyftan mellan löntagare och pensionärer, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg.

– Det ena skälet är att det har blivit en auktion inför valet om pensionärsrösterna och Socialdemokraterna har nyligen lanserat att man vill lägga ner ppm-delen av pensionssystemet. Nu svarar regeringen med 100 kronor i skattesänkning, mer än vad vi trodde tidigare. Det andra skälet är att Kristdemokraterna är nödvändiga för att Fredrik Reinfeldt ska ha någon som helst chans att vinna nästa val och regera vidare. Det finns inget regeringsunderlag om Göran Hägglunds parti och därför får Kristdemokraterna en väldigt tydlig framgång i budgetförhandlingarna här. Det är han som är mest känslig för pensionärernas krav, säger Tomas Ramberg.

Annars brukar regeringen säga att jobben står i centrum, hur stämmer skattesänkningar för pensionärer med den politiken?

– Det gör den egentligen inte, annat än så tillvida att om pensionärerna får lite mer pengar så kan de handla lite mer än de annars hade kunnat, därmed kan en del få jobb men regeringens argument är att det inte är ett självändamål att ha en skillnad i skatt mellan pensionärer och löntagare. Samtidigt säger han inte som Socialdemokraterna att det finns ett självändamål i att sluta den klyftan. Här verkar det mer handla om att tillgodose pensionärernas krav och missnöje, säger Tomas Ramberg.

Hur kommer Alliansens förslag att påverka den politiska debatten?

– Dels kommer det säkert att fortsätta bli en budgivning om pensionärernas röster inför valet. Sedan tror jag att det kommer att sätta ytterligare ljus på pensionssystemets problem. Nästa år slår bromsen till och innebär ett par hundra kronor i lägre pensioner. Många kommer att jämföra med skattesänkningarna och konstatera att det inte kompenserar. Det kommer säkert också att bli mer debatt kring klyftan i skatt mellan pensionärer och löntagare. Där har Socialdemokraterna att man på sikt ska sluta den klyftan, säger Tomas Ramberg.

Ekot