Gröna bandet

Christine Hägglund sprang 130 mil från Treriksröset till Grövelsjön

15 min

Christine Hägglund klarade utmaningen Gröna bandet på 39 dagar.
– Det var skönt att komma in i ett sorts tillstånd där jag inte tänkte på någonting utan bara lunkade på , säger Christine Hägglund. Som nu är redo att anta nya utmaningar.

OM VITA/GRÖNA BANDET

 Fjällfararnas Vita & Gröna Band kom till först som en tanke under Expedition Sverige Runt -97, då Torkel och Annica Ideström tog sig för egen maskin runt landets gränser.

Turen startade vid Treriksröset med skidor ner till Grövelsjön för att sedan gå över till cykel ner till Svinesundsbron för start av HBB (Havspaddlarnas Blå Band). I Haparanda byttes återigen färdsätt till cykel för att sluta cirkeln vid Treriksröset.

Eftersom HBB har varit ett vedertagen utmaning i många år kändes det naturligt med en motsvarighet för fjällkedjan. Då med två olika varianter för vintern respektive sommaren.

 
 

Hur ska man genomföra Gröna bandet.

Turen ska genomföras längs fjällkedjan och
» med självklar miljö- och naturhänsyn
» för egen kraft. Draghund, häst, kite eller liknande ickemotoriserade hjälpmedel är tilllåtna, men kommer att registreras som en sådan variant.
» i sin helhet utan avbrott
» utan motoriserade hjälpmedel (med undantag för de båttransporter som går över vissa fjällsjöar mellan lederna)
» enligt allemansrätten och andra gällande regler.

Support får inte tas emot genom uttransport av mat/utrustning med hundspann, häst eller andra två- eller flerbenta farkoster längs delsträckorna. Fika hos lokalbefolkning bör dock alltid bejakas!
Mat- och utrustningsdepåer som skickats ut före avfärd ska hämtas upp av fjällfararen själv. Detta gäller även så långt som det är möjligt kompletteringsköp i depåerna (av t.ex. bensin och färskvaror).
Avbrott på grund av sjukdom är tillåtet om turen återupptas på samma plats efter stoppet och utan onödigt dröjsmål.
Turen kan genomföras året om.