Krav på Landstingråds avgång

Socialdemokraterna i Landstinget kommer att kräva det moderata finanslandstingsrådet Ralph Ledéls avgång om Landstingsstyrelsen inte beviljas ansvarsfrihet vid morgondagens Landstingsfullmäktige.
Anledningen till kravet är att revisorerna rekomenderat att Landstingsstyrelsen inte bör få ansvarsfrihet på grund av det stora budgetunderskottet. För att Landstingsstyrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet krävs att fem ledamöter från den borgerliga majoriteten går emot partilinjen.