Braheskolan hittar ingen

Det går trögt för Braheskolan på Visingsö att hitta någon som vill driva kurs- och konferensverksamheten i framtiden.
Att låta någon entreprenör ta över driften är en av många åtgärder för att få ordning på skolans ekonomi, som drabbats hårt av vikande elevunderlag. Från början trodde skolans ledning att man skulle kunna teckna kontrakt med en entreprenör redan i februari, men nu säger styrelseordförande Tomas Petti till Nyheterna att det är ovisst när frågan är löst.