Elevskift kan lösa lokalbrist

På Höglundaskolan i Sundsvall har man länge haft problem med trångboddhet. Ett sätt att lösa problemet skulle enligt skolans rektor Thomas Wiman kunna vara att man låter elverna gå i skolan i skift.
På Höglundaskolan finns elever i årskurserna 5 till 9. Man har alltså haft problem att få plats med alla aktiviteter i sina skolsalar under skoltid. När skolan byggdes om för några år sen lät man göra en undersökning hur effektivt skollokalerna utnyttjas, det visade sig då att endast sju procent utnyttjas. Något som fått Rektor Thomas Wiman att se att man skulle kunna lägga upp skolgången annorlunda för att dels få plats med alla aktiviteter och dels utnyttja lokalkostnaderna mer effektivt. Han anser att skoldagen skulle kunna pågå ända till klockan 21.