Beslut om syrienflyktingar - positivt anser flera kommunalråd

1:46 min

Migrationsverkets besked att syriska flyktingar ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige, mottas positivt av många kommunalråd.

Beslutet ger närmare 8 000 syrier i Sverige permanent uppehållstillstånd och rätt att ta hit sina närmaste familjemedlemmar. Lars Stiernqvist är Socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping.

– När människor vet vad som gäller vet vi av erfarenhet att det är lättare att påbörja livet i Sverige.

Lars Stiernqvist, Socialdemokratiskt kommunalråd i Norrköping, menar att beslutet är bra, inte bara för syrierna själva, utan också för kommunernas mottagande. Den nya tryggheten gör det lättare för flyktingarna att etablera sig i Sverige.

Sverige blir med beslutet det första EU-landet som öppnar en laglig väg för syriska flyktingar att komma till Europa, eftersom inga EU-länder ger visum till syrier.

Men de familjemedlemmar som nu kommer till sina nära släktingar i Sverige bosätter sig oftast där de  har slagit sig ner, så frågan är hur jämnt fördelad den nya flyktingströmmen blir.

Vellinge kommun i Skåne tar emot få flyktingar och kommer inte att ändra sig, säger moderata kommunalrådet Lars-Ingvar Ljungman

– Frågar du mig så tror jag inte att just detta beslutet påverkar vårt ställningstagande i någon större omfattning. Vi har inga tomma bostäder, utan tvärtom en ganska lång bostadskö. Det gör ju att det inte är alldeles enkelt.

Växjö kommun tar tvärtom emot relativt många flyktingar. Charlotta Svanberg, socialdemokrat, godkänner inte argumentet att bostadsbrist gör det svårt att ta emot flyktingar.


– Jag tycket att det är ett svepskäl. Jag skulle vilja säga att med den rådande bostadspolitiken är det ont om bostädet i hela landet.

– Jag tror inte på att tvinga någon att ta emot, men att jag tror att det vore bra att uppmuntra de som tar sitt ansvar vore mycket bättre.

Charlotta Svanberg anser dock att det nu är dags att kompensera de kommuner som tar emot flyktingar mer ekonomiskt.