Mariestad gör cykelkampanj

Mariestads kommun drar i dag igång en stor kampanj för att få anställda att cykla till jobbet. Kommunen lockar med vinster till de som cyklar oftast - och dessutom använder cykelhjälm.
Bättre hälsa och psykiskt välbefinnande, mindre buller och utsläpp av koloxid. Där är vinsterna om de anställda börjar cykla till jobbet istället för att ta bilen - eller bussen. Cyklisten fyller i en lista varje dag där han eller hon får en poäng för cylingen och en poäng för användning av cykelhjälm. Efter kampanjens slut i september finns det möjlighet att vinna priser - förutsatt att tillräckligt många cykelpoäng har uppnåtts.