Norrköping behöver barnombudsman

Norrköpings Kommun behöver en egen Barnombudsman hävdar Folkpartiet och pekar på att neddragningarna inom barnomsorg, förskola och skola drabbat barn och ungdomar hårt. Dessutom menar partiet att allt yngre missbrukar droger och att mobbning är ett problem.
Flera kommuner har redan egna barnombud och regeringen har bett den nationella Barnombudsmannnen utreda hur sådana ska arbeta påpekar folkpartiet men anser att Norrköping bör inrätta tjänsten utan att vänta på en utredning. Folkpartiet vill också att kommunen ska inrätta en äldreombudsman men ge frivilligorganisationer i uppdrag att sköta verksamheten.