Barack Obama får lära sig om svensk miljöteknik

2:10 min

I och med den amerikanske presidenten Barack Obamas Sverigebesök från och med i dag hoppas även regeringen få till ett bredare miljösamarbete mellan Sverige och USA.

– Här finns mycket att lära. Sverige är världsledande inom fjärrvärme, biogas och inom att producera energi från avfall, för att nämna några exempel, säger USA:s ambassadör Mark Brzezinski.

Och det som imponerar USA, menar han, är att Sverige bara sedan 1970-talet minskat beroendet av fossila bränslen kraftigt samtidigt som man haft stadig tillväxt i ekonomin.

När president Barack Obama i eftermiddag väntas besöka Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm för att ta del av några exempel på svensk miljöteknik, kommer även it- och energiminister Anna-Karin Hatt vara på plats.

– Vi har ju i många år samarbetat kring utvecklingen av förnybar energi, inte minst bioenergi. Så jag hoppas att när presidenten får möjlighet att komma till Sverige och ta del av en del konkreta miljötekniklösningar som svenska företag är duktiga på att utveckla, att vi kan djupa och bredda det samarbetet, säger Anna-Karin Hatt (C).

2010 bildades till exempel Swedish American Green Alliance, SAGA, med olika utbyten, som bland annat låtit amerikanska studenter praktisera vid svenska miljöföretag.

Anna-Karin Hatt hoppas på mer samarbete till exempel mellan svenska forskningsinstitutioner och USA:s stora Lawrence Livermore-laboratorium.

Vid KTH kommer flera företag presentera för presidenten hur de jobbar med förnyelsebar energi. Han kommer även få ta del av forskning rörande lågenergibilar.

Samtidigt menar flera svenska forskare att USA inte behöver lära sig ny miljöteknik av Sverige för att snabbt få ner sina klimatutsläpp.

Och frågan till it- och energiministern är om inte koldioxidskatt och andra politiska styrmedel är det Sverige borde lära ut.

-- Jag är rätt övertygad om att amerikanerna analyserar hela den svenska situationen. Bland annat vilka ekonomiska styrmedel som vi har använt, vilka forskningsrön som vi har kommit fram till. Men också vilka framstående svenska företag som har lösningar som man skulle kunna skala upp och kommersialisera på en mer internationell arena som därmed också skulle kunna göra nytta i Sverige, säger Anna-Karin Hatt.

Mer om vilken miljöforskning som president Barack Obama ska få se, blir det idag i Vetenskapsradion Klotet 13.35 i P1.