Guldfeber i Västerbotten

Det råder guldfeber i Västerbotten - nya fynd bekräftar Sveriges roll som betydelsefull gruvnation. Men svensk lagstiftning orosmoln för mineralbolagen.
I Västerbotten finns just nu sju fyndigheter med guld, silver, koppar och zink. I andra delar av landet hägrar diamanter och palladium för prospekterarna. Av världens åtta största mineralbolag letar fyra malm i Sverige. Men ett orosmoln är mineralbolagens osäkerhet om den svenska lagstiftningen. Förslag om vetorätt för kommuner och markägare mot gruvbrytning, ökade krav för undersökningstillstånd och omständligare miljöprövning har diskuterats bland annat i riksdagen.