Anställda dyrare för varje år

Föreningar har inte råd att låta de anställda jobba kvar heltid, eller anställda får avstå från löneökning. Det statliga lönebidraget för arbetshandikappade har inte ökat på elva år.
Nivån på det statliga lönebidraget måste ses över. Det tycker i en motion de socialdemokratiska riksdagsmännen Carin Lundberg och avlidne Rinaldo Karlsson från Skellefteå. Sedan 1991 har bidraget från staten stått stilla medan lönen ökat, det har medfört att det blivit för dyrt för många föreningar att ha kvar sina anställda. Men siffrorna pekar inte på att anställda med lönebidrag har minskat. Den har sedan år tillbaka varit väldigt konstant i Västerbotten på cirka 2 400 personer. I dagarna behandlas motionen i arbetsutskottet.