Obamas skäl till angrepp på Syrien möter kritik

Svenska freds ger inte mycket för Obamas argumentation för varför en amerikansk militär attack mot Syrien är en moralisk plikt.

– Jag är rädd att den moraliska viljan att statuera exempel i Syrien på sikt leder fel, säger ordförande Anna Ek.

Hon varnar för att en attack mot Syrien kan leda till ett "praxishaveri", som innebär att andra länder i framtiden anser sig ha rätt att ta till hämndaktioner utan att gå genom FN.

Ek menar att världssamfundets moraliska plikt snarare handlar om att göra mer för att få slut på inbördeskriget på fredliga vägar.

– Obama kan inte förklara vad ett militärt anfall skulle lösa, säger hon.

Hon tycker att Reinfeldt säger både och när han förklarar Sveriges linje, men samtidigt uttrycker förståelse för USA.

– Där sänder han dubbla signaler.

Anna Ek tror dock att Barack Obama inte har kunnat missa att Sverige inte stödjer en militär attack mot Syrien.

Socialdemokraterna utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin tycker att Barack Obama "gör det lätt för sig" när han hävdar att det är USA:s moraliska plikt att agera militärt efter användningen av kemiska vapen i Syrien.

– Ingen ska gå straffri efter att ha använt kemiska vapen, men det är inte det enda svaret att skicka iväg kryssningsrobotar. Det finns andra metoder, säger Ahlin.

Han nämner till exempel möjligheten att senare dra de ansvariga inför rätta vid en särskild tribunal eller internationella brottmålsdomstolen.

Ahlin tycker att det var bra att Reinfeldt argumenterade för den svenska linjen att gå genom FN-systemet, men tycker det var synd att Reinfeldt samtidigt uttryckte förståelse för Obamas argument.

Enligt Urban Ahlin var klimathotet det område där man kunde förvänta sig någon typ av resultat från mötet i Rosenbad. Att Reinfeldt och Obama är överens om att arbeta mer tillsammans för att minska utsläppen var väntat, tycker Ahlin. 

Lise Bergh, Amnesty Internationals generalsekreterare, reagerade på att Obama pratar om en attack mot Syrien för att upprätthålla internationella normer. Hon menar att USA själv bryter mot dem med sina drönarattacker i jakten på terrorister och genom fånglägret Guantánamo på Kuba.

Hon tycker att Reinfeldt borde ha passat på att ta upp drönarattackerna i samband med Syrienfrågan.

Amnesty hade inför Obamabesöket i ett brev uppmanat Reinfeldt och utrikesminister Carl Bildt att ta upp massövervakningen, drönarattacker och Guantánamo.

Ekot/TT