Riksbankens direktion oenig

Flera ledamöter i Riksbankens direktion ville höja räntan mer än vad Riksbanken gjorde. En av dem var vice riksbankschef Villy Bergström, som reserverade sig mot beslutet att höja med 0,25 procenheter och ville istället höja reporäntan med 0,50 procentenheter. Det framgår av Riksbankens protokoll från mötet den 18 mars som offentliggjordes på måndagen.