Luleå

Naturresurserna i Arktis är inget säkerhetspolitiskt hot

1:32 min

Trots stora outnyttjade råvaruresurser och en militär upprustning i närområdet finns det inget säkerhetspolitiskt hot gällande Arktis. Det säger fredsforskaren Kristofer Berg som igår föreläste på F21 i Luleå.

Stora och oexploaterade olje- och gasfyndigheter och nya handelsrutter på grund av den smältande isen gör att allt fler av blickarna riktas mot Arktis-området. Samtidigt som det under den senaste tiden även har skett en militär upprustning i området, och såväl Natoländer som Ryssland gör idag anspråk på de ännu outvunna naturtillgångarna. Bedömare anser att framtida intressekonflikter inte kan uteslutats.

Men fredsforskaren Kristofer Berg, som i går föreläste vid F21 i Luleå, tonar ner hotet om intressekonflikter. Han tror inte att en konflikt kan starta i Arktis och att spänningen har ökat länderna emellan.

Enligt uppskattningar finns en tredjedel av världens ännu naturgasreserver och drygt 10 procent av världens oljereserver under isen i Arktis. Tillgångar som genom tekniska framsteg och klimattförändringar inom en överskådlig framtid kan bli tillgängliga för utvinning och det innebär såklart att stora ekonomiska världen står på spel för länderna runt Arktisområdet.