Kina varnar för ingripande i Syrien

Kina varnar nu USA för de ekonomiska riskerna med ett militärt angrepp på Syrien. Det framkom vid ett pressmöte i S:t Petersburg där G20-mötet inleds i eftermiddag.

– Vi hoppas att frågan kan lösas i FN:s säkerhetsråd och genom diplomati, säger den kinesiska delegationens översättare vid podiet här på G20-mötet.

Kinas vice finansminister Zhu Guangyao, fortsätter:

 – Detta är ett G20-möte och ekonomiska frågor ska stå i centrum, vilket de kommer att göra.

Därmed visar han tydligt att Kina inte är intresserade av Barack Obamas försök att senare i dag få gehör för ett militärt angrepp på Syrien.

Både Kina och Ryssland är tydligt emot, vilket går i linje med deras agerande i FN:s säkerhetsråd under hela Syrienkonflikten.

De har vägrat införa några sanktioner mot den syriska regimen, och inte heller accepterat några fördömanden.

Men det är ekonomin som står i förgrunden här, säger vice finansministern, och väljer att i det politiska spel som pågår nu, att framföra ekonomiska argument.

– Ett angrepp skulle äventyra världsekonomin i ett mycket känsligt läge. Oljepriset går upp och det leder direkt till en svagare tillväxt.