Centern: Inför miljöbilspremier på lastbilar

Centerpartiet vill bland annat införa ett förbud i Sverige mot att utvinna olja och gas ur skiffer. Dessutom vill man införa miljöbilspremier för lastbilar och betala miljöbistånd till utvecklingsländer med medel utanför biståndsbudgeten. Det föreslår partistyrelsen inför den kommande partistämman i Karlstad.

– Vi vill ju bygga på miljöbilspremien nu med en lastbilspremie till exempel, för att minska utsläppen inom den tunga sidan. Vi vill också förstärka den agenda vi har haft för att minska riskerna för gifter i vardagen med ytterligare satsningar och förbud skadliga gifter och ämnen, säger partiledaren Annie Lööf.

Annie Lööf och Centerpartiet vill bland annat verka inom EU för att förbjuda skadliga kemikalier som finns i produkter som människor kommer i daglig kontakt med, till exempel i leksaker, textilier och elektronik.

I det föreslagna nya miljöprogrammet föreslår partistyrelsen också att målet ska vara att Sverige 2050 ska vara ett klimatneutralt samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser.

Det största problemet för att minska utsläppen är enligt Annie Lööf transportsektorn. Men någon kilometerskatt för tunga lastbilar vill partiet inte ha. Förutom lastbilspremier för köp av miljövänliga lastbilar föreslås också att det ska bli premier för att tanka lastbilar miljövänligt.

För personbilar föreslås ett så kallat "bonus-malus" system som finns i Frankrike, och där inköp av ny miljöbil ger bonus om en bil har lägre utsläpp än genomsnittet, och ger en avgift om bilen har högre utsläpp än genomsnittet.

Bonus-malus systemet är självfinansierande, bland annat har Miljöpartiet tidigare föreslagit att detta ska införas.

Ett förbud i Sverige mot utvinning av olja och gas ur skiffer föreslås också. Skadorna på miljön är, enligt Annie Lööf, omfattande i till exempel USA där utvinning skett med hjälp av en utvinningsmetod som kallas fracking.

När det gäller internationella klimatinsatser, till exempel den gröna fond på cirka 700 miljarder kronor som Sverige varit med och lovat pengar till i FN till 2020, vill centerpartiets styrelse att pengar ska tas utöver biståndsbudgeten.

– Vi behöver vara tydliga med att vi lägger pengar på klimatfrågan från Sverige. Vad det är och vart det går, säger centerpartisten och Miljöministern Lena Ek.