kalmar län

Regnbågsdag planeras i Kalmar

5:53 min

Den 24 oktober ska Pride-flaggan hissas i Kalmar. Kalmar kommun, Länsstyrelsen och Antidiskrimineringsbyrån Sydost planerar en Regnbågsdag i Kalmarsalen. Programmet innehåller föreläsningar och diskussioner om HBTQ ur olika perspektiv. Alla som vill är välkomna.

Maria Hammarström på Antidiskrimineringsbyrån säger till P4 Kalmar att det kommer att synas i staden att det är Regnbågsdag.

– Prideflaggan kommer att hissas utanför stadshuset och utanför Kalmarsalen. Men vi hoppas ju att den hissas överallt, säger hon.

För det är regnbågens färger som gäller i Kalmar torsdagen den 24 oktober, på FN-dagen. Då bjuder Antidiskrimineringsbyrån Sydost in till en dag för mänskliga rättigheter med fokus på HBTQ-frågor och möjligheten att vara sig själv. Olika föreläsare ska ge sina perspektiv på vad som behövs för att bemöta människor på ett likvärdigt sätt.

Utflyttade berättar

Bland annat ska personer som har flyttat från regionen vara med och berätta om sina erfarenheter av att komma ut och leva med sin sexualitet. En programpunkt handlar också om HBTQ i hederskulturer. Prästen Ann-Christine Roxberg ska berätta om hur det är att leva som transperson i Svenska Kyrkan.

I våras var Maria Hammarström med här i P4 Kalmar och kommenterade rapporter om hur HBTQ-ovänlig vår region är, och då var hon arg. RFSL har varit utan lokalförening i många år, det finns ingen grupp för gaystudenter i Kalmar, inga mötesplatser och folk gömmer sig eller flyttar härifrån. Men nu verkar det som det börjar röra på sig, i går berättade vi att RFSL startar en förening igen och Kalmars kommunalråd Johan Persson har uppmuntrat till öppenhet på sin blogg.

– Det är klart att det känns väldigt positivt att man anammar de här frågorna när vi lyfter dem. Att det har blivit ett allvar och ett tänk kring det. Sedan är jag en sådan som tycker att saker och ting måste gå snabbare, säger Maria Hammarström.

När jag besöker henne på ADB Sydosts kontor i centrala Kalmar berättar hon om en ansökan om bidrag från landstinget som de just har fått nej på. Med motiveringen att de får pengar från Regionförbundet.

– Men det får vi inte, säger Maria Hammarström, och konstaterar att beslutsfattarna på landstinget inte ens har tagit reda på fakta innan de gett byrån avslag.

Självmord vanligt

Nu ska hon skicka in en ny ansökan där hon bland annat ska göra sambanden mellan psykisk ohälsa och HBTQ tydligare. Självmord är till exempel en vanlig dödsorsak bland unga HBTQ-personer och Maria Hammarström tycker att landstinget borde vara villiga att stötta en verksamhet som kan förebygga att det går så långt.

Regnbågsdagen i Kalmarsalen är startskottet för en särskild satsning som ADB Sydost gör på HBTQ-frågorna. Maria Hammarström är övertygad om att det behövs och att även de det handlar om tycker det, bland annat för att det har saknats mötesplatser här och för att hon ser hur annorlunda det är på andra håll i landet.

– Vi får in rådgivningsärenden där folk poängterar den här problematiken och att man inte riktigt kan leva som man vill, säger hon.

Maria Hammarström hoppas också att de som ska vara med i Kalmarsalen och berätta om hur det har varit att växa upp här som HBTQ-person kan ge en bild av att arrangörerna inte gör det här för sin egen skull, för att stilla någon sorts dåligt samvete, utan att de gör detta för att öppna upp så att "så många som möjligt ska få det så bra som möjligt", som hon uttrycker det.

Vilka får komma till Regnbågsdagen i Kalmarsalen 24 oktober?

– Vi har som policy att alla är välkomna till vår verksamhet. Det är klart att vi riktar oss särskilt gentemot sådana som kan vara med och påverka så att det får större genomslagskraft, men hos oss är alla lika värda, alla är välkomna oavsett ekonomiska förutsättningar.

När startskottet har gått den 24 oktober kommer arbetet fortsätta med frukostmöten och Kalmar kommuns handlingsplan för HBTQ-frågorna. Och eftersom Länsstyrelsen har gått med i arbetet kommer hela Kalmar län att involveras.