Musiklivet i länet ses över

En handlingsplan för Östergötlands Musikliv 2010 är på väg att tas fram av Lanstingets gemensamma nämnd för vissa kulturfrågor och ett förslag med visioner och konkreta åtgärder är just nu ute på remiss i länet.
Om några år, kanske 2010, ska det östgötska musiklivet vara vitalt och mångsidigt och bidra till regional och lokal utveckling. Allt fler ska nås av ett varierat musikutbud och musiken ska t o m bidra till en bättre folkhälsa. Kulturinstitutionerna ska samarbeta med varandra och med lokala arrangörer och anstränga sig att nå utanför den egna kommunen. Barns och ungdomars musikbehov ska prioriteras och ansvaret för det ligger främst på kommunerna. Regionen ska påverka statens satsningar på musiklivet. Nämnden ska samarbeta med Linköpings Universitet för att komma fram till vad kulturen betyder för människor. Den ska ta fram en handlingsplan för musikpolitiken och musikutvecklingen i Östergötland och arbeta för att kontakterna ökar mellan representanter för olika musikgenrer. Förslag ska tas fram för hur Östgötamusiken, Norrköpings Symfoniorkester och Vadstena-Akademien ska arbeta. Insatser ska göras för att fler människor ska nås av information om musikutbudet och därmed bli delaktiga, och Östgötatrafiken ska uppmuntras att ordna resor till kulturevenemang och då är resmöjligheterna för förskolor och skolor speciellt viktiga