Kortare övningar när försvaret måste spara

1:53 min

Försvarsmakten behöver spara drygt 320 miljoner kronor fram till årsskiftet för att klara årets budget. Det innebär kortare övningar och mindre flygtid inom hela försvaret.

– De kostnader som vi haft första halvåret är för stora och vi måste hålla oss inom ekonomin. Dessutom är det så att vi måste balansera så att vi inte tar personalen för hårt och vi har några signaler om att vi gjort det under det första halvåret, säger Bengt Svensson som är chef för förbandsproduktion inom försvaret.

Besparingarna innebär att ungefär 160 miljoner tas från den dagliga verksamheten ute på förbanden. Samtidigt tas drygt 160 miljoner från försvaret centralt genom exempelvis uppskjutet materielunderhåll och slopade konsultköp.

Effekten på förbanden är att en övning för officerare i att leda större styrkor helt slopas och att en rad övningar inom flygvapnet, marinen och armén kortas. På flygflottiljen i Kallinge så dras 200 flygtimmar in, femton procent av den planerade flygtiden resten av året. Major Kent Löving är informationschef vid Blekinge flygflottilj:

– Det kommer naturligtvis ha stor effekt på flygutbildningen, de nya piloterna som får vänta längre tid innan de är klara, säger han.

De besparingar som nu görs, är inte alls lika stora som när det tidigare år pratats om svarta hål i försvaret och mycket stora neddragningar av verksamheten. Men enligt Bengt Svensson kommer förändringen av övningarna ändå påverka vad soldater och officerare lär sig.

– Det blir kanske enklare moment och färre förband som deltar. Men vi hoppas att vi ska kunna ta igen det under 2014 och 2015 och under året uppnå de viktigaste målsättningarna.

Men är det inte just övningar som är avgörande för att Försvarsmakten ska bli så bra som politikerna hoppas?

– Absolut, men vi kan bara göra det i den takt som vi har ekonomi.

Tidigare i år har dock försvaret genomfört en rad olika övningar och det är bland annat därför pengar nu måste sparas. Så totalt sett klarar ändå försvaret stora delar av det som var tänkt i år.

– Som jag sa så tror jag fortfarande att vi kommer att nå de viktigaste målsättningarna, säger Bengt Svensson.