Vill ge barn mer inflytande i politiken

Barn och ungdomar i Olofström har för lite att säga till om när det gäller till exempel arbetsmiljön i skolan, hur det ser ut med mobbning och stress och vilka fritidsaktiviteter som finns.

Det tycker vänsterpartiet i Olofström.

För att barn och ungdomar ska få lättare att göra sin röst hörd vill vänsterpartiet att kommunen ska anställa ett barnombud som har till uppgift att lyssna på vad barn och ungdomar tycker och sedan föra deras åsikter vidare till beslutsfattare i kommunen.

Syftet är att ge barn och unga reellt inflytande i frågor som berör dem, skriver vänsterpartiet i en motion till Olofströms Kommunfullmäktige.