Norrtåg vill satsa 32 miljarder

Stiftelsen Norrtåg vill satsa 32 miljarder på den norrländska tågtrafiken. Det handlar bland annat om ett dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle och en storsatsning på Ådalsbanan.
I dag lämnar Norrtåg in sin gemensamma önskelista till Banverkets generaldirektör vid en konferens i Sundsvall. Norrtåg som har enats om listan består av alla norrlands länsstyrelser, kommuner och länstrafikbolagen.